Lính cứu hoả: Chọn cứu người dù có thể không về nhà được nữa

Trên đường chiến đấu với giặc lửa, đã có những chiến sỹ đã anh dũng hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Có những người chưa kịp lập gia đình, có người bỏ lại con thơ, vợ trẻ, mẹ già.