Người Việt năm châu-19/10/2017
Bản tin Người Việt năm châu phát sóng 20h50 ngày 19/10/2017 trên kênh VTC10.