Người Việt bốn phương-21/12/2017
Chương trình Người Việt bốn phương phát sóng 21h30 ngày 21/12/2017 trên kênh VTC10.