Việt Nam Online-06/03/2018

Bản tin Việt Nam Online phát sóng vào 18h30 ngày 06/03/2018 trên kênh VTC1.