Việt Nam online -10/03/2018
Bản tin Việt Nam Online phát sóng vào 18h30 ngày 10/03/2018 trên kênh VTC1.