Việt Nam online -05/05/2018
Bản tin Việt Nam Online phát sóng vào 18h30 ngày 05/05/2018 trên kênh VTC1.