Hành trình tri thức Việt-20/05/2018
Chương trình Hành trình tri thức Việt phát sóng 19h30 ngày 20/05/2018 trên kênh VTC10.